Přejít k hlavnímu obsahu

Co se stalo na COP9?

Mezi 8. a 12. listopadem se ve švýcarské Ženevě konala devátá online konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (COP9). Financování kontroly tabáku bylo jedním z ústředních témat. Obávaná diskuse o méně škodlivých, alternativních produktech jako jsou elektronické cigarety tzv. harm reduction byla ponechána na rok 2023 na COP10 v Panamě.

Všichni víme, že přístup WHO ke kontrole tabáku, který vstoupil v platnost v roce 2005, nefunguje! V roce 2021 je na celém světě stále 1,1 miliardy kuřáků, což je stejný počet jako v roce 2000.  Je více než jasné, že metody rámcové úmluvy selhávají a i přes to má WHO k elektronickým cigaretám odmítavý přístup, jak jsme mohli vidět v poslední zprávě. 

Světové organizace se spojili

Na základě předchozích zkušeností kdy byly organizace, které podporují vaping a snižování škodlivých dopadů způsobených tabákem, vyloučeny z jednání COP, se v letošním roce spojily, aby zajistily, že nebudou znovu ignorovány.

8. listopadu za tímto účelem vznikla originální kampaň ve prospěch "harm reduction" produktů a jejich uživatelů.  Demonstranti, kteří se shromáždili ve městech jako Londýn, Ženeva a v dalších částech světa, byli viděni v ulicích nebo na sociálních sítích jak nesou elektronické svíčky, bez knotů, bez spalování, v symbolickém projevu paradigmatu, který hájí. 

Hashtagy #THRworks a # COP9FCTC byli jejich hlasem na Twitteru.

Organizace, jako je International Network of Nicotine Consumers Organizations (INNCO) a New Nicotine Alliance (Spojené království), které se přihlásily jako pozorovatelé stejně jako ostatní media až do data zahájení COP9 nevěděli, zda budou moci sledovat, co se na zasedání smluvních stran bude dít.

Mezitím Asijsko-pacifická koalice zastánců snižování škod způsobených tabákem (CAPHRA) spustila, mezinárodní informační akci s 24hodinovým obsahem, která se konala během COP9. Živý přenos běžel po dobu pěti dnů souběžně na YouTube a Facebooku, obsahoval přednášky, prezentace a konference odborníků, aktivistů a zástupců spotřebitelských sdružení bezpečnějších nikotinových produktů z celého světa. Přednášející a panelisté diskutovali a zkoumali COP9 „včetně toho, kdo ovlivňuje a financuje její úsilí démonizovat vaping a proč“.

Když COP začala, její prezident, Íránec Esmaeil Baghaei Hamameh, zahájil zasedání slovy:
Ačkoli technologie, na které se v tuto chvíli spoléháme, k nám nejsou vždy laskavé, slibuji vám, že využijeme všechny prostředky pro to, abychom zajistili, že bude vyslyšen každý hlas.

Podle zdrojů se však přenos okamžitě omezil na přítomné, na strany a pozorovatele, kteří je virtuálně doprovázeli. Byl stříhán pro akreditovaný tisk. Nikdo jiný neviděl, co se stalo dál, ale bylo uvedeno, že sekretariát navrhl prodloužení pro mandáty expertních skupin pro články 9 a 10, které se týkají právě méně škodlivých alternativ nikotinu. Strany projednávaly změny celkového rozhodnutí, které zajistily to, že zásadní diskuse o nových a nově vznikajících nikotinových výrobcích budou odloženy na rok 2023. 

Veřejné projevy smluvních stran

Poté, co konference  začala katastrofální zprávou o odmítnutí účasti organizací spotřebitelů jako pozorovatelů, zveřejnil sekretariát FCTC jakožto organizátor COP9 na svých sociálních sítích prostřednictvím krátkých videí postoje zástupců různých stran k vapingu.

Vedoucí brazilské delegace na konferenci smluvních stran, Tovar da Silva Nunes, prohlásil, že: 

Tabákový průmysl znovu ožívá prostřednictvím nových produktů, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák a vaporizační přístroje, které jsou zaměřené na mladé lidi.

Luis Francisco Sucre, ministr zdravotnictví Panamy, ve svém videu zmínil, že:

... Národní shromáždění poslanců  v Panamě ve třetím slyšení schválilo zákon 178 , který povyšuje právní hierarchii komercializace elektronických cigaret a zahřívaného tabáku, to nutí veřejnou politiku k zaměření se  vytvoření dalších ochranných faktorů.

Mezi zeměmi, které přijaly harm reduction, byl projev spíše zdrženlivý. Novozélandské ministerstvo zdravotnictví připomnělo, že:

V listopadu 2020 jsme upravili zákon o zákazu kouření, aby reguloval produkty vapingu a zakázal snus. Záměrem těchto změn bylo nalézt rovnováhu mezi ponecháním e-cigaret kuřákům kteří chtějí přejít na mnohem méně škodlivou alternativu , a zaručením , že nebudou propagovány nebo prodávány nezletilým .

Velká Británie jako jediná suveréně prohlásila, že:

Budeme  pokračovat v propagaci produktů, které jsou méně škodlivé pro kuřáky, včetně nikotinových substitučních terapií a elektronických cigaret, a to v rámci silného regulačního rámce, aby se zabránilo jejich užívání mladistvými a nekuřáky. 

Filipíny vydaly důrazné prohlášení vyzývající k aktivní účasti všech stran a inkluzivní konzultaci se všemi zúčastněnými stranami. Uvedly, že:

Země nezakáže e-cigarety a uznává zásadní rozdíly mezi různými tabákovými a nikotinovými produkty.

Jedno z nejvýznamnějších vyjádření měla Jižní Korea. Kdyby toto vyjádření mělo podporu dalších stran musela by se otázka harm reduction, řešit na letošní konferenci. Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Kwon Deok-chul řekl, že:

Korea doufá, že COP9 poslouží jako výchozí bod pro diskuse o rozšíření definice tabákových výrobků.

Nikdo nesouhlasí, ale všichni mlčeli

Sekretariát FCTC se shodl na tom, že některé otázky by měly být odloženy k projednání na příští setkání. Mezi nimi i produkty harm reduction. K odložení řešení této otázky došlo, i když to bylo „jen doporučení“. Podle předpisů stačilo, aby o projednání na COP9 požádala pouze jedna ze stran, a téma by se muselo dostat na pořad jednání. Ale protože většina stran mlčela nebo se držela doporučení sekretariátu FCTC, korejské narážky k tomu nestačily. 

Panama 2023

Začátek posledního dne provázela bezprecedentní situace, kdy veřejnost měla možnost sledovat poslední zasedání živě, nicnéně o všem už bylo rozhodnuto.

Bylo stanoveno, jako například to, že příští zasedání COP, které se bude konat v roce 2023, se bude konat v Panamě.

Dr. Adriana Blanco Marquizo byla znovu zvolena vedoucí sekretariátu FCTC a přednesla projev, který uznal, že COP9 zaznamenala mnoho technických problémů. Ironicky se chlubila, že COP9 nyní umožňuje novinářům „z celého světa“ sedět na jejich setkáních, což, jak správně zdůraznila, je něco, co by skutečně mělo být samozřejmé. Pro FCTC se zdá, že transparentnost je ale spíše výsadou, kterou je třeba poskytnout, než právem.

Mluvčí EU na akci oznámila, že italské ministerstvo zdravotnictví věnuje 130 000 eur na financování práce pro expertní skupinu pro články 9 a 10.

Závěr

Devátá konference smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku zanechává pocit, že existuje obecný nezájem o veřejné zdraví 1,1 miliardy lidí, kteří na celém světě nadále kouří. 

Na Druhou stranu nekteré závěry vyvolávají dojem, že mnoha cílů konference bylo dosaženo. Oslabit hlas organizací podporujících vaping, který byl v letošním roce silný, tím, že diskuzi prostě odložíte na příští setkání. Vytvořit veřejný nátlak na suveréní státy, které vaping podporují jako je například Velká Británie, která se rozhodla jít cestou snižování škodlivých dopadů tabáku na základě důkazů. Nadále prosazovat prohibici elektronických cigaret a snusu jako zásadní v zemích s nízkými a středními příjmy a zvyšovat omezení ve vyspělejších zemích.  Zachovat přístup tajnůstkářství a elitářství, který dává prostor pouze vlivným a neantagonistickým aktérům a nadále zcela ignoruje hlas uživatelů, pacientů, kuřáků, kteří právě díky vapingu s kouřením přestali.

Všechny dokumenty publikované sekretariátem FCTC na COP9 lze nalézt zde .

Zdroj : Vaping Post