Přejít k hlavnímu obsahu

STUDIE SE ZAHŘÍVANÝM TABÁKEM UKÁZALA PŘEKVAPIVÝ VÝSLEDEK

Studie společnosti British American Tobacco (BAT), která byla nově zveřejněná v časopise The Journal of Internal and Emergency Medicine ukázala překvapivý výsledek. Podle ní totiž lidé, kteří přejdou z klasických cigaret na zahřívaný tabák, mají po určitém čase podobný zdravotní stav jako lidé, kteří přestali úplně kouřit. To, ale někteří odborníci zpochybňují.

Podle studie totiž lidé, kteří kouří zahřívaný tabák v zařízení GLO přímo od společnosti British American Tobacco, mohou významně snížit své vystavení se toxickým látkám spojeným s nemocemi souvisejícími s kouřením.

Studie, která probíhala rok ve Velké Británii, šest měsíců zaznamenávala zjištěné výsledky, tvrdí, že lidé, kteří z klasických cigaret přešli na zahřívaný tabák, mají menší riziko rakoviny plic, významné snížení počtu bílých krvinek a zánětlivých ukazatelů indikujících riziko kardiovaskulárních onemocnění a dalších nemocí souvisejících s kouřením. Dále vykazovali zlepšení hladiny cholesterolu a zdravotně jsou na tom tudíž podobně jako lidé, kteří s kouřením úplně přestali.

To jsou úžasné výsledky. I když užívání těchto alternativ  pravděpodobně není bez rizika a může být návykové v důsledku dodávání nikotinu uživatelům. Pro eliminaci rizik spojených s kouřením cigaret je nejlepším řešením upustit od užívání všech tabákových výrobků .

Závěrem lze říci, že studie nám poskytuje pohled na potenciální příznivé účinky snižování počtu chorob souvisejících s kouřením u kuřáků přecházejících na zahřívaný tabák.  Je, ale potřeba další výzkum, včetně hodnocení cílových parametrů onemocnění, jako jsou srdeční nebo respirační onemocnění u kuřáků, kteří na užívání těchto alternativ tabáku přešli. Jedině tak budeme schopni určit potenciál zahřívaného tabáku na snížení rizika.

Co na studii říkají odborníci v Čechách? 

Podle profesorky Evy Králíkové, z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN, je velmi nepravděpodobné, že by lidé při přechodu na zahřívaný tabák měli opravdu stejné snížení zdravotních rizik jako ti, kteří s kouřením skoncovali. Pro www.idnes.cz uvedla: 

Studie uvádí jen velmi málo biomarkerů, tedy z toho nelze vůbec usuzovat na celkové riziko, zdravotní rizika jsou u zahřívaného tabáku celkově sice o něco nižší než u klasických cigaret, ale přechod na zahřívaný tabák nikdy nemůže daná rizika minimalizovat tak, jako když člověk přestane kouřit. To, aby uživatel zahřívaného tabáku měl stejná zdravotní rizika jako člověk, který skončil s kouřením, je nemožné. Riziko blízké nule, ale nikoli nulové, může přicházet v úvahu u elektronických cigaret, které žádný tabák neobsahují.

Kromě zdravotních rizik je totiž podle ní i problematická i rychlá tvorba závislosti a fakt, že kuřácké alternativy existují zatím poměrně krátce. Cigaretový kouř obsahuje velké množství toxických látek a je pravda, že zahřívaný tabák obsahuje některých škodlivých látek o desítky procent méně, jiných ale i více. Kromě míry rizika je tu otázka závislosti, ta může vznikat u všech forem. Máme řadu pacientů, kteří přešli na zahřívaný tabák a mají nyní větší problém přestat jej užívat než předtím kouřit, doplňuje Králíková.

Zdroj: BATiDnes

Full text studie ke stažení zde