Přejít k hlavnímu obsahu

Připomínky KEVAP k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Komora elektronického vapování (KEVAP) předkládá námitku k uvedené novele, která zavádí spotřební daň na náplně do elektronických cigaret:

 • Navržená výše daně je extrémně vysoká:

  • Je nejvyšší v rámci celé EU a násobně vyšší než v okolních zemích

  • ČR navrhuje 0,42 EUR, Německo má 0,16 EUR a Polsko 0,11 EUR, Slovensko a Rakousko spotřební daň na elektronické cigarety nemají.

 • Reálně představuje spotřební daň (při započtení DPH) 121 Kč na jednu 10ml lahvičku s náplní do opakovaně plnitelných e-cigaret

 • Jejich dnešní cena se pohybuje v intervalu 65 – 100 Kč. Při započtení DPH tak daň tvoří 150 – 200 % ceny výrobku.

 • Násobný a skokový nárůst ceny spotřebitele odradí a trh s náplněmi zničí.

Rozpor s koncepčním přístupem k návykovým látkám:

 • Efekt zavedení daně je v přímém rozporu s vládou schváleným Akčním plánem pro oblast závislostí 2023 – 2025. Plán deklaruje snahu ekonomicky motivovat kuřáky k přechodu k méně rizikovým alternativám. Doplňovací e-cigarety se v důsledku této daně stanou nekonkurenceschopné.

 • Sociologické i adiktologické závěry ukazují, že nastane masivní efekt přechodu stávajících uživatelů e-cigaret zpět ke kouření. To představuje zásadní riziko pro veřejné zdraví.

černý trh

 

Riziko obcházení daně:

 • Náplně pro opakované plnění e-cigaret se skládají ze složek, které jsou běžně dostupné i pro jiné účely, než je vapování.

 • Glycerol, propylenglykol a aromata, které jsou hlavní složkou náplní, jsou běžně používanými sloučeninami v potravinářství, malovýrobě a jsou široce dostupné na e-shopech i v malých baleních. Nelze jakkoliv zabránit tomu, aby je lidé kupovali volně a následně užívali.

 • Obcházení daně povede k „domácí přípravě“ náplní, což představuje mimořádná zdravotní rizika a nemožnost kontroly kvality orgány veřejné správy.

 • Jedinou látkou, která není volně dostupná, je nikotin. Proto by měly být předmětem daně náplně, které jej obsahují.

KEVAP jako řešení navrhuje snížit navrženou spotřební daň na úroveň, jaká je nastavena v Polsku: tj. 2,50 Kč / 1ml náplně. K tomu navrhuje, aby se spotřební daň týkala pouze náplní obsahujících nikotin. Ty představují cca 95 % trhu.

Alternativní řešení:

Pokud by výše uvedený návrh neplnil fiskální kritéria předkladatele, lze daňové kategorie rozdělit a vyšší sazbou zdanit jednorázové e-cigarety a přednaplněné jednorázové zásobníky (2ml). U nich riziko obcházení daně není. Cenový nárůst při navržené sazbě 10 Kč / 1ml bude v praxi znamenat 22 korun za kus. Jednorázové e-cigarety či předvyplněné náplně mají na trhu nadpoloviční podíl. Navíc generují množství elektroodpadu, což představuje značnou enviromentální zátěž.

alternative

Proto navrhujeme tuto změnu zákona:

Námitka ke třicáté části – novele zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění uvedeném v návrhu:

K bodu 44, hlavě VIII, zavedení „daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“:

 • V § 130p, odst. (1), se škrtá písmeno (b).

 • V § 130u, odst. (1) – v tabulce změnit sazbu u „náplně do elektronických cigaret“ na 2,50 Kč/ml

 

Alternativní řešení zní takto:

ke třicáté části – novele zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění uvedeném v návrhu; v bodu 44, hlavě VIII, zavedení „daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“:

 • V § 130p, odstavec (1) nahradit původní text takto:

„Náplní do elektronické cigarety se pro účely daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky rozumí univerzální náplň nebo jednorázová náplň, přičemž:

 1. Univerzální náplní do elektronické cigarety se pro účely daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky rozumí tekutina, která obsahuje nikotin a kterou lze použít k doplňování zásobníků elektronických cigaret.

 2. Jednorázovou náplní do elektronické cigarety se pro účely daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky rozumí tekutina, která může či nemusí obsahovat nikotin, která se nachází v zásobníku jednorázové elektronické cigarety nebo tekutina v přednaplněném  jednorázovém zásobníku pro elektronickou cigaretu, jenž nelze dále doplňovat.“

 • V § 130u, odst. (1) – v tabulce vypustit „náplně do elektronických cigaret“ a nahradit první řádek takto:

tabulka

Zbytek tabulky ponechat beze změny.

 

 

Připomínky předkládá Komora elektronického vapování – KEVAP

Vypořádáním připomínek je pověřen Antonín Berdych

antonin.berdych@kevap.cz ; 725 744 518

KEVAP je dobrovolné sdružení výrobců, dovozců, distributorů a prodejců elektronických cigaret a náplní do nich v ČR a na Slovensku.