Přejít k hlavnímu obsahu

Etický kodex členů KEVAP

  • Komora Elektronického Vapování (dále jen “KEVAP”)  je dobrovolné sdružení výrobců, distributorů a prodejců výrobků pro elektronické vapování. Nepodléhá žádnému komerčnímu subjektu a neslouží žádné konkrétní značce či aktivitám konkrétního komerčního subjektu. KEVAP nebude nikdy dělat reklamu žádné značce či výrobkům, ale vždy bude propagovat pouze elektronické vapování jako takové.
  • Na tištěných materiálech KEVAP, webových stránkách, mediálních výstupech či promo materiálech nesmí být propagována jednotlivá značka, právnická osoba či výrobek konkrétního výrobce.
  • Každá právnická osoba, zabývající se prodejem e-liquidů, musí mít příslušná oprávnění ke své činnosti. Jde především o: živnostenský list „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“.
  • Členové KEVAP se zavazují mít na všechny produkty - tedy zejména e-liquidy, báze a příchutě - rozbory z akreditovaných laboratoří a dále uvádět na trhu pouze prověřené a testované produkty vyhovující platné legislativě v ČR. Tyto rozbory jsou prováděny pravidelně.
  • Všechny e-liquidy musí mít vyhotoveny bezpečnostní listy v češtině na základě výše uvedených rozborů. Každý člen KEVAP, který pouze prodává e-liquidy, ale neuvádí na trh v České republice nové zboží, musí mít od svého dodavatele výše uvedené dokumenty. Především tedy rozbory z akreditované laboratoře a bezpečnostní listy k veškerým e-liquidům ve své nabídce.
  • Veškeré příslušenství a e-cigarety musí odpovídat platným normám CE případně dalším předpisům.