Přejít k hlavnímu obsahu

Nejnovější studie opět potvrzuje, že užívání e-cigaret je výrazně méně škodlivé než kouření

V prestižním americkém odborném periodiku Annals of Internal Medicine byla uveřejněná studie, která opětovně prokazuje, že lidé, kteří přešli na užívání elektronických cigaret po dobu nejméně šesti měsíců, měli v organismu zřetelně nižší úroveň toxických a rakovinotvorných látek než ti, kteří pokračovali v kouření klasických cigaret.

Výsledky této studie podporují závěry výzkumu anglické organizace Public Health England (PHE), která již v roce 2015 zveřejnila, že elektronické cigarety jsou přibližně o 95 procent méně škodlivé než kouření tabákových výrobků.

„Ukázali jsme, že úroveň toxických látek v organismu při užívání e-cigaret je zřetelně nižší než předpokládaly předešlé studie využívající simulované pokusy. Naše výsledky také naznačují, že e-cigarety jsou nejen bezpečnější, ale také poskytují téměř srovnatelné množství přijímaného nikotinu jako klasické cigarety. A to může pomoci lidem přestat kouřit,“ říká Dr. Lion Shabab, vedoucí oddělení epidemiologie a veřejného zdraví, University College London, a vedoucí týmu autorů.

Vědci vůbec poprvé analyzovali vzorky slin a moči u lidí, kteří užívají e-cigarety a substituční nikotinovou léčbu a porovnávali je se vzorky u kuřáků klasických cigaret. Podle autorů jejich studie potvrzuje, že užívání elektronických cigaret je zásadně méně škodlivé než kouření klasických cigaret a může být dlouhodobě využito i jako pomoc pro pacienty, kteří se snaží přestat kouřit a zatím se jim to nepodařilo. Klíčové přitom zůstává, aby pacienti přešli plně na užívání elektronických cigaret.

Z průzkumu Eurobarometru z roku 2015 k užívání elektronických cigaret nicméně vyplývá, že tyto výrobky vyzkoušelo až 26 procent evropských kuřáků, ale následně je opustilo. Mezi potencionálně méně škodlivé produkty však patří i výrobky na bázi zahřívání tabáku, při jejichž užívání taktéž nedochází k procesu spalování a vdechování kouře. Díky tomu, že obsahují tabák, by mohly být kuřáky lépe akceptovány a z dlouhodobého hlediska by existovala vyšší pravděpodobnost, že u nich setrvají.

Výsledky studií, které se těmito výrobky zabývaly, došly k velmi podobným závěrům jako v případě e-cigaret a taktéž potvrzují, že dochází k zásadnímu snížení hladin toxických a rakovinotvorných látek v krvi a moči sledovaných jedinců. Jedná se například o studii z roku 2016 publikovanou v dalším prestižním vědeckém periodiku Regulatory Toxicology and Pharmarmacology pod názvem Evalutation of the Tobaccco Heating System od Christelle Haziza a kolektivu autorů.

I v České republice roste podpora proto, aby se při přípravě nástrojů politiky veřejného zdraví začaly více zohledňovat výsledky výzkumu kladoucímu větší důraz na prosazovaní konceptu snižování škodlivosti, jenž je postaven na možnosti přijímání nikotinu bez zdravotních rizik spojených s kouřením.

„Vždy budou lidé, kteří mají z různých vážných důvodů sklon k návykovému chování. Z mého pohledu musí být zákony stavěny tak, aby byly zaměřeny na redukci škod a rizik. A to se týká stejně preventivního jako léčebného úsilí,“ komentuje problematiku snižování rizik u návykových produktů národní protidrogový programátor Jindřich Vobořil.

Jakub Žák