Přejít k hlavnímu obsahu

Vlil spotřební daně na elektronické cigarety a potenciální návrat k kouření tabáku

Dnes si dovolíme podrobněji prozkoumat aktuální diskusi ohledně zvýšení spotřební daně na elektronické cigarety, což může mít významné dopady na uživatele těchto alternativních tabákových produktů. Přestože vládní koalice neshledala shodu ohledně této otázky a nakonec zvýšení daně zmírnila, odborníci na závislosti varují před možným výrazným zdražením e-cigaret, což by mohlo ovlivnit chování konzumentů.

Komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru je zde:

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=231389

 

Analýza současného kontextu:

Zvýšení spotřební daně na elektronické cigarety bylo jedním z klíčových témat nedávné debaty v rámci konsolidačního balíčku, na němž se vláda neshodla. I přes navýšení nakonec bylo provedeno v podobě kompromisu. Nicméně odborníci zdůrazňují, že i takováto kompromisní varianta může výrazně zvýšit ceny e-cigaret, což může ovlivnit chování uživatelů.

Průzkum a potenciální návrat ke klasickým cigaretám:

Aktuální průzkum IPSOS, který provedl Think tank racionální politiky závislostí, ukazuje, že v případě značného zdražení elektronických cigaret by většina kuřáků vážně uvažovala o návratu ke klasickým cigaretám. Například současná cena 10 ml náplně e-cigarety kolem stovky korun a krabička cigaret za 140 korun může být v případě navýšení daně na 220 korun za stejné množství vnímána jako významné zdražení.

Pokud bude schváleno prezidentem, je to věc jistá. Stejně tak je jisté, že elektronické cigarety spadají do kategorie produktů podléhajících takzvanému postupnému zvyšování daní. Konkrétně se jedná o čtyřletý proces zvyšování daně. V případě e-cigaret, konkrétně předplněných zařízení (jednorázové, POD systémy atd.) a e-liquidů, bude docházet k nárůstu daně o 2,5 koruny na jeden mililitr náplně v prvním roce (3,025 Kč s DPH), 5 korun na mililitr v následujícím roce (6,05 Kč s DPH), ve třetím roce o 7,5 koruny na mililitr (9,075 Kč s DPH) a v posledním roce (2027) o 10 korun na mililitr náplně (12,1 Kč s DPH).

Zdražení se samozřejmě bude týkat i beznikotinových náplní.

liquid

Odborné názory na finanční aspekty a zdraví:

Autoři studie zdůrazňují, že v případě, kdy by e-liquidy byly dražší než tradiční cigarety nebo zahřívaný tabák, by mohla značná část uživatelů přejít k levnějším, avšak škodlivějším alternativám. Zvýšení cen alternativních tabákových a nikotinových produktů může uživatele postavit před volbu mezi financemi a zdravím.

Vědecký kontext a ekonomická motivace kuřáků:

Odborníci varují, že vyšší ceny elektronických cigaret mohou ohrozit ekonomickou motivaci kuřáků k přechodu na méně rizikové alternativy. I přes méně škodlivé vlastnosti alternativních produktů, včetně e-cigaret, musí být tyto produkty nejen psychologicky a biologicky náhradou za kouření, ale musí být i ekonomicky atraktivnější.

Různé pohledy odborníků:

Názory odborníků se liší, když někteří vidí vyšší ceny e-cigaret jako potenciální hrozbu pro průmysl s náhražkami, zatímco jiní považují za důležité působit především na těžké kuřáky, kteří tvoří významnou část populace.

Závěrečná hodnocení a kompromisní řešení:

Zdá se, že diskuse o zvýšení spotřební daně na elektronické cigarety bude pokračovat. Nový návrh s pomalejším nárůstem daně vypadá jako kompromisní řešení. Je zřejmé, že ceny e-cigaret a jejich dopad na kuřáky a vapery budou i nadále v popředí debat veřejného zájmu.