Přejít k hlavnímu obsahu

Studie ukazuje, že kuřáci, kteří přejdou na elektronické kouření, vdechují méně toxinů

Podle nové anglické studie zveřejněné v časopise Cancer Prevention Research, kuřáci, kteří přešli na elektronické cigarety nebo jsou uživateli obou typů cigaret, výrazně snížili riziko vystavování se život ohrožujícím látkám, jako je oxid uhelnatý a akrolein.

Výzkumníci z Wolfsonova ústavu preventivního lékařství na Queen Mary University of London dali elektronické cigarety 40 účastníkům, kteří řekli, že chtějí přestat kouřit, a předtím se o to snažili už nejméně dvakrát.

Vědci pod vedením Dr. Hayden McRobbie měřili oxid uhelnatý v dechu účastníků, a to jeden týden před použitím e-cigaret, v první den jejich použití a pak o čtyři týdny později. Stejně tak analyzovali moč účastníků studie na akrolein, produkt rozpadu související s rakovinou plic.

Na konci studie vykazovalo 16 kuřáků, kteří přešli pouze na elektronické cigarety asi 80% snížení vdechování jak oxidu uhelnatého, tak akroleinu. 17 duálních kuřáků pak vykazovalo snížení 52 %, co se týče oxidu uhelnatého a 60% co se týče akroleinu. Výsledky tedy ukázaly, že přechod na elektronické cigarety je zdraví prospěšné.

Oxid uhelnatý je jedním z nejnebezpečnějších rozkladných produktů spalování tabáku, snižuje množství kyslíku v červených krvinkách a zároveň kalí tepny a v konečném důsledku způsobuje srdeční onemocnění a mrtvice. Akrolein je přítomen v cigaretovém kouři, ale také v páře z e-cigaret, které využívají rostlinný glycerin na bázi e-kapaliny. Je známo, že akrolein dráždí tkáně jemu vystavené, a ty pak mohou poškodit nebo dokonce zničit řasinky - drobné chloupky, které čistí plíce od bakterií a nečistot, takže kuřáci mohou být náchylnější k infekcím plic.

Vzhledem k tomu, že e-cigarety použité v této studii obsahovaly rostlinný glycerin, výzkumníci předpokládali, že by u duálních uživatelů mohlo dojít ke zvýšení rizika vystavení se účinkům akroleinu. Takový pokles hladiny akroleinu pro tuto kategorii testování byl pro autory hlavním zjištěním.

Studie přinesla některé povzbudivé výsledky, autoři však uznávají určitá omezení. Např. skutečnost, že její součástí byli účastníci s touhou přestat kouřit. Je tedy možné, že výsledky mohou být odlišné pro kuřáky, kteří nechtějí od svého zlozvyku upustit. Stejně tak model elektronické cigarety použitý v průběhu studie nemusí být reprezentativní pro stovky dalších druhů e-cigaret a e-liquidů na trhu.

Výsledky výzkumu naznačují, že přechod na elektronické cigarety může omezit vystavování se některé z nejvíce nebezpečných látek v tabákovém kouři. „Tato studie přispívá k důkazu, že e-cigarety jsou mnohem méně škodlivé v porovnání s běžnými cigaretami,“ řekl Dr. Ricardo Polosa, vedoucí tabákového výzkumného centra na Univerzitě v Catanii v Itálii, který nebyl zapojen do výzkumu.