Přejít k hlavnímu obsahu

Spotřební daň na elektronické cigarety, co nás čeká v roce 2022? 

Evropská organizace ETHRA  (European Advocates for Tobacco Harm Reduction ) podrobně vysvětluje revizi směrnice o spotřební dani z tabáku. Co to je a jak by to mohlo ovlivnit uživatele bezpečnějších nikotinových produktů jako jsou elektronické cigarety? 

Co je to spotřební daň?

 

V současné době platí v Evropské unii  směrnice 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.  Má za úkol regulovat spotřebu tabáku. Přináší také peníze do státní kasy. Každá země má specifické podmínky a tak různé modely zdanění přinášejí v jednotlivých státech různé výsledky. 

 

Jak  funguje zdanění tabáku?

 

Spotřební daň na cigarety uvaluje drtivá většina zemí světa. Jedná se o zboží, jehož spotřeba se obecně považuje za škodlivou a státy mají zájem ji snižovat. Zároveň vládám ze zdanění cigaret plynou nemalé příjmy do státního rozpočtu. Daňová složka tvoří výraznou část maloobchodní ceny cigaret často dokonce přesahuje polovinu této ceny. 

Vlády se obvykle snaží najít správnou rovnováhu mezi ochranou veřejného zdraví, tedy snahou o snižování spotřeby tabáku a zvyšováním rozpočtových příjmů. Zároveň by měly dbát na to, aby daňová opatření neměla dopad v podobě zvýšení nelegálního obchodu s tabákem. V ideálním případě by se jim mělo podařit dosáhnout zlepšení ve všech oblastech. O takové nastavení usilují i organizace, které se zaměřují se na boj proti kouření.

Organizace ETHRA však varuje, že nadcházející revize se nedotkne pouze stávajících kategorií tabákových výrobků, ale také výrobků, na které se směrnice v současné době nevztahuje, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky.

 

Čeho chce revize dosáhnout?

 

Na základě informací, které unikly ven během dosavadního procesu se  revize pravděpodobně bude snažit zvýšit minimální daň EU na hořlavé tabákové výrobky, na které se v současnosti vztahuje směrnice a zahrnout nové kategorie tabákových a nikotinových výrobků, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák, nikotinové sáčky.  Revize by mohla zahrnout i další kategorie, které lze považovat za tabákové náhražky, jako jsou produkty s CBD nebo bylinné cigarety.

Stručně řečeno, revize směrnice může vést k tomu, že ve všech členských státech EU budou uplatňovány minimální spotřební daně na elektronické cigarety a další bezpečnější nikotinové výrobky, takže tyto výrobky budou méně dostupné a méně konkurenceschopné vůči cigaretám.

 

Jaký je stav procesu a co nás čeká?

 

Byla už provedena řada kroků, mezi nimiž vynikají následující:

V únoru 2020 zveřejnila Evropská komise (nebo „vláda EU“) své hodnocení směrnice a také shrnutí studie o fungování směrnice, kterou provedli externí konzultanti. 

Hodnocení zdůrazňuje hlavní omezení současného regulačního rámce a dochází k závěru, že směrnice nedosahuje svého cíle, pokud jde o řádné fungování vnitřního trhu a zároveň vysokou úroveň ochrany zdraví, protože minimální daňové sazby ztratili svou účinnost. Kromě toho se směrnice nemůže vypořádat s vývojem trhu a novými produkty, které na trh vstoupily.

Od 8. prosince 2020 do 5. ledna 2021 probíhala konzultace plánu Komise . ETHRA ve svém vyjádření tvrdí, že zdanění by mělo být úměrné riziku a že by se mělo jasně rozlišovat mezi vysoce rizikovými hořlavými výrobky, nehořlavými výrobky s nízkým rizikem jako jsou elektronické cigarety a bezpečnějšími hořlavými nikotinovými výrobky. Na těchto bodech stavíme i v našem dalším prohlášení na otevřené veřejné konzultaci , která se konala od 30. března 2021 do 22. června 2021. 

Zdůrazňujeme, že téměř všechny škodlivé dopady související s tabákem jsou způsobeny toxickými tabákovými výrobky. Proto by sazba daně pro bezpečnější, nehořlavé nikotinové výrobky měla být nízká nebo nulová. To by motivovalo kuřáky k přechodu z vysoce rizikových produktů na produkty s nízkým rizikem.

Evropský plán pro boj s rakovinou uvádí, že Komise zveřejní formální návrh revidované směrnice spolu s posouzením dopadu někdy na začátku roku 2022, protože přijetí je také plánováno na rok 2022.

 

Co nás čeká? 

 

Dobrou zprávou je, že otevřená veřejná konzultace prokázala širokou podporu zúčastněných stran a vedla k závěru, že zdanění elektonických cigaret a dalších nových produktů by mělo být přinejmenším přiměřené, což odráží situaci, která již existuje v několika členských státech EU.

Pokud jde o daně z produktů vapingu , 50 % respondentů doporučilo neuplatňovat žádnou spotřební daň. 44 % uvedlo, že produkty vapingu by měly být zdaněny podle nejnižší úrovně aktuálně uplatňované v členských státech EU (0,1 EUR/ml). A konečně pouze 6 % si přálo, aby produkty vapingu byly zdaněny podle nejvyšší úrovně aktuálně uplatňované v členských státech EU (0,3 EUR/ml).

U zahřívaného tabáku si 75 % respondentů přálo, aby byly produkty zdaněny nižší úrovní, než je daň uplatňovaná na  řezaný tabák, 9 % chtělo úrovneň podobnou řezanému tabáku, 1 % vyšší než  řezaného tabáku, 8 % uvedlo, že zahřívaný tabák by měl být zdaněn na stejné úrovni jako cigarety a 7 % nemělo žádný názor.

Špatnou zprávou je, že i když Komise musí vzít tyto názory v úvahu, nemusí je respektovat.

V tom nejhorším scénáři by se mohlo stát, že Komise navrhne daně na bezpečnější nikotinové produkty na úrovni, která by z těchto mnohem bezpečnějších alternativ udělala  pro spotřebitele méně životaschopnou nebo dokonce nedostupnou volbu. 

Už dnes víme, že generální ředitelství Komise pro Sante („ministerstvo zdravotnictví“) považuje tyto produkty spíše za hrozbu pro veřejné zdraví než za příležitost, která pomohla milionům Evropanů definitivně přestat kouřit.

Jak se zúčastnit procesu?

Rozhodnutí o spotřebních daních v EU vyžaduje jednomyslnost všech členských států a Evropský parlament hraje pouze poradní roli. Proto bude klíčové, aby vapingové organizace vzdělávali osoby s rozhodovací pravomocí ve svých zemích.

České ministerstvo zdravotnictví během pandemie covid-19 de facto rezignovalo na přípravu a prosazování svých plánů boje proti kouření. 

Elektronické cigarety představují alternativu, která může podle mínění většiny domácích expertů pomoci omezit škodlivé účinky na zdraví kuřáků. Nová vláda by se měla těmto tématům začít brzy věnovat.

Říká Antonín Berdych, zástupce pro vnější vztahy KEVAP a dále dodává:

Je potřeba navázat na příslušnou vládni strategii a doplnit ji o moderní přístupy, které se prosazují ve Velké Británii a v dalších zemích.

ETHRA plánuje proces pozorně sledovat a my se budeme se snažit vás o situaci pravidelně informovat.

Zdroj: ETHRA,ČTK