Přejít k hlavnímu obsahu

Shrnutí e-cig summitu: Debata o vapingu pokračuje část 2.

Deborah Arnott (Action on Smoking and Health): E-cigarety a děti: Co ukazují důkazy Deborah uvedla, že nevidí v UK vstupní efekt, následkem kterého by e-cigarety vedly ke kouření a závislosti na nikotinu. Průzkumy v celé Británii ukazují, že dochází k nějakému experimentování, ale ne k pravidelnému užívání e-cigaret. Velmi podobné názory jsou všude ve světě mimo Polska. Deborah dále zdůraznila, že je očividné, že v letech 2011-2014 klesla spotřeba tabákových cigaret a naopak spotřeba e-cigaret stoupla. Předpisy pro e-cigarety mohou vést k nežádoucím důsledkům – podle jedné studie vzrostlo kouření mladistvých v USA poté, co byly zavedeny zákazy e-cigaret. Není to rozhodující, ale je potřeba opatrnosti.

Jim McManus: E-cigarety a výzva pro místní zdravotnické systémy

Jim řekl, že ve vědě se děje mnoho špatného. Podezřelý je přístup výzkumných pracovníků, kteří nemají rádi e-cigarety, kvůli strachu z re-normaliace (kouření). Pokud však nebudeme dělat vědu správně, jak můžeme dělat dobrá rozhodnutí v politice. Jim pokračoval: „Měli bychom brát v potaz důkazy na základě profese, tak odložme naše mylné představy a začněme s důkazy. Uživatelé e-cigaret jsou daňoví poplatníci a mají právo očekávat řádné a nestranné služby.“

Zde jsou některé jeho další klíčové citace:

„Zdá se, že chceme důkaz, že e-cigarety jsou nulovým rizikem, než je začneme používat, ale kolik z nás létá na prázdniny. Život není nulové riziko.“

„Tabákové lobby projednávají e-cigarety stejně, jako církev v Anglii projednává homosexualitu.“

„Důkladné názory zdravotnictví Anglie mě přesvědčují mnohem více, než čím dál tím více pronikavé komentáře od těch, co jsou v opozici vůči e-cigaretám.“

 

Charlotta Psinger: Aktuální informace systematického náhledu na zdravotní efekt e-cigaret

Výzkum Charlotty Psinger byl používán mnohými z těch, co jsou v opozici vůči e-cigaretám. Jak suše poznamenala: „Jsem jedním z padouchů tady.“ Nicméně si zaslouží uznání za shrnutí a debatování daného problému.

Zdůrazňuje, že studie o elektronických cigaretách jsou problematické z těchto důvodů:

· existuje střet zájmů ve více než třetině studií, které byly prováděny tabákovým průmyslem;

· je rozdíl v použití značek;

· v některých studiích má své místo přehřátí;

· při studiích na zvířatech bylo velmi vysoké dávkování;

· metodologie je často pochybná.

Charlotta prošla velké množství studií. Zde jsou některé body její prezentace:

· byly identifikovány škodlivé látky;

· součástí jsou karcinogenní látky, někdy stopy, někdy nízké koncentrace, někdy vysoké koncentrace;

· počty a velikost částic se liší;

· výsledky studií jsou velmi konfliktní a je obtížné vyvozovat závěry.

Charlotta se obává toho, že e-cigarety jsou vstupní branou ke kouření a že vedou spíše k použití nikotinu, než jeho snižování. Citovala příklad z Dánska, který je v rozporu se zkušenostmi z Velké Británie, s tím, že dánští vapeři nesnížili spotřebu cigaret, což znamenalo, že celková spotřeba nikotinu se zvýšila.

Liam z Totally Wicked později poukázal na to, že by to mohlo být proto, že v Dánsku jsou nikotinové liquidy zakázány, takže vapeři potřebují kouřit, aby získali nikotin.

Závěr tedy byl, že e-cigarety jsou pravděpodobně bezpečnější než tabákové cigarety, ale rozhodně nejsou bezpečným produktem.

 

Zdroj: http://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2015/11/e-cig-summit-round-up-the-vape-debate-continues.html