Přejít k hlavnímu obsahu

Sbohem ochucenému nahřívanému tabáku

Příchutě, které lákají nejednoho kuřáka, svěží jablka, sladké jahody nebo třeba meloun. Ovocné a další příchutě náplní do přístrojů pro nahřívaný tabák definitivně opustí nejen český trh. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna během schůze dne 5. dubna a stanovila termín úplného vymizení dotčených produktů z prodeje na konec října letošního roku.

V průběhu projednávání novely na téma ochrany veřejného zdraví, konkrétně ohledně ochrany pitné vody a kanalizace, byl jedním z přítomných poslanců vynesen pozměňovací návrh na zmíněný zákaz.

Opoziční zákonodárci reagovali zamítavým postojem a trvali na důkladnějším řešení a zvážení okolností a detailů. Namítali nevhodnost ukvapené implementace evropského nařízení bez jakéhokoliv legislativního procesu či meziresortního řízení. Vlivem naléhavosti schválení zákazu však tomuto nebyl dán dostatečný prostor, koalice svými hlasy přemohla odpor opozice a zákon byl bezodkladně schválen.

Konkrétně se tedy jedná o takzvaný přílepek zákona, který upravuje regulaci tabáku a tabákových výrobků. Mezi tyto produkty zařadila i zahřívaný tabák. Konkrétně se jedná o zákon č. 110/1997 Sb., část čtvrtá, odstavec 6., kde slova „tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky“ nahrazují slovy „tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“.

Směrnice evropské unie, která vstoupila v platnost v listopadu uplynulého roku, nařizuje zanesení zákazu do národních zákonů všech členských zemí bez výjimek nejpozději do 23. července 2023, přičemž nejzazší termín, kdy musí být charakteristické ochucené náplně definitivně staženy z trhu, je 23. října.

Menthol Cigarette

Příchutě klasických cigaret byly v naší republice omezeny unijní směrnicí již v roce 2016, kdy zákon udělil výjimku cigaretám s mentolovou příchutí. Následně i ty byly v roce 2020 nuceny opustit trh.

Ačkoliv se zákaz příchutí zahřívaného tabáku dá považovat za krok dobrým směrem, lze jistě vznést otázku, zda a jak někdo uvažuje nad dalšími kroky v boji proti škodlivým následkům způsobeným tabákem. Je na místě, aby o takto zásadních změnách byly vedeny dostatečné diskuze, aby byly provedeny testy a průzkumy, aby se konzultovalo s odborníky daného oboru a vyvarovalo se chybným rozhodnutím, která by mohla mít negativní dopad na chování kuřáků.

V případě, že bychom se i my, uživatelé elektronických cigaret, měli vzdát oblíbených chutí a omezit se pouze na ty tabákové, bude pro kuřáky klasických cigaret mnohem méně lákavé přejít na méně škodlivou alternativu. Z dostupných zdrojů totiž lze usoudit, že uživatelé ve vapingu buď chuť tabáku vyhledávají, a nebo naopak absolutně odmítají, aby si udělali pomyslnou čáru za "tabákem". A smysl vapingu přeci je v tom, aby lidé přestávali kouřit tabák a ne aby neměli rádi jahody.

Zdroj 1

Zdroj 2