Přejít k hlavnímu obsahu

Reakce KEVAP na průzkum Státního zdravotního ústavu 

Státní zdravotní ústav zveřejnil výsledky každoročního průzkumu NAUTA – Národního výzkumu užívání alkoholu a tabáku za rok 2021. Naše komora považuje za potřebné se k údajům i k závěrům uvedeným v doprovodné tiskové zprávě vyjádřit.

Ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková v tiskové zprávě uvádí, že „náplň pro elektronické cigarety většinou obsahuje až 20 % nikotinu“. Tento údaj je zcela nepravdivý a ve svém důsledku poškozuje důvěru uživatelů elektronických cigaret v tyto výrobky.

Legislativa ČR v tomto případě hovoří jasně:

příslušná vyhláška o elektronických cigaretách č. 37/2017 Sb. v paragrafu 3, odst. (6) uvádí: „Tekuté náplně do elektronických cigaret s obsahem nikotinu mohou obsahovat nejvýše 20 mg nikotinu/ml“. 

To představuje 2% koncentraci, tedy desetinásobně nižší. KEVAP se domnívá, že v ověřeném a oficiálním tiskovém vyjádření SZÚ, zejména pak jménem ředitelky ústavu, by takovým pochybením docházet nemělo.

Druhým a zásadnějším údajem, k němuž je třeba se vyjádřit, je výsledek sociologického výzkumu u uživatelů elektronických cigaret. Podle tohoto výzkumu více než 28 % uživatelů e-cigaret předtím nekouřila klasické cigarety. Toto číslo je dramaticky odlišné od jiných zemí, kde se podobná šetření provádějí.

Výzkum Eurobarometru, organizovaný Evropskou komisí, tyto údaje rovněž sleduje. Za rok 2020 byl podle něj podíl čistých nekuřáků, kteří nyní užívají elektronické cigarety, pro ČR na úrovni 2 %

Ve Velké Británii, která má sledování e-cigaret nejdetailnější, se situaci věnuje veřejnoprávní instituce Public Health England. Ve své zprávě shrnuje masivní průzkumy renomovaných agentur (vzorky 9.000 – 15.000 respondentů) a konstatuje, že podíl nekuřáků na počtu uživatelů e-cigaret zůstává nízký a v žádném ze tří posledních výzkumů nepřekročil 1 % (konkrétně jde o 0,6, 0,3 a 0,2 % populace)

Je tedy více než překvapivé, že průzkum SZÚ dává 14x vyšší údaje, než loňský Eurobarometr pro ČR a 50x vyšší údaje, než ve Velké Británii. Důvody jsou podle KEVAP následující:

  1. SZÚ označuje jako „uživatele e-cigaret“ každého, kdo ji vyzkouší minimálně jednou měsíčně. To zásadně zkresluje celý průzkum.

  2. Průzkum SZÚ je realizován na vzorku 1788 respondentů. Pro otázky k e-cigaretám se ale týká pouze 181 respondentů, což je z tohoto pohledu zcela nereprezentativní vzorek. 

  3. SZÚ neuvádí, zda jde u „nekuřáků“ o celoživotní nekuřáky, nebo pouze o osoby snažící se s kouřením přestat.

KEVAP se na základě výše uvedeného domnívá, že průzkum a jeho závěry nemají relevantní výpovědní hodnotu pro jakékoliv posuzování uživatelů elektronických cigaret. A jsou zcela nepravdivé z hlediska reálného počtu nekuřáků, kteří v současnosti užívají elektronické cigarety. 

KEVAP je přesvědčen, že pro racionální debatu o dopadu a významu vapingu je potřebné vycházet z věrohodných a pravdivých vstupů. Jedině tak má taková debata svůj význam.