Přejít k hlavnímu obsahu

Pragmatismus v odvykání kouření a úloha elektronických cigaret při vytváření zdravější společnosti bez kouře

Krzysztof Filipiak z Lékařské univerzity ve Varšavě v Polsku a Nadjib Bouayed z Fakultní nemocnice Oran v Alžírsku hovoří v prestižním Evropském lékařském časopise o současném stavu důkazů a potřebě pragmatismu jako paradigmatu, který má zachránit tisíce lidských životů.

Navzdory velkému množství důkazů ukazujících rizika užívání tabáku mnoho lidí nadále kouří. Lékařům a vědcům se stále nepodařilo na závislost na nikotinu najít universální "lék". Nicméně zdravotní pracovníci mají dnes přístup k řadě strategií, včetně farmakologických a psychologických intervencí na podporu odvykání kouření. 

Může se zdát, že vzdát se cigarety je snadné, ale ne každý je úspěšný. Důvody jsou rozmanité a složité, od fyzické závislosti až po emoční závislost na návyku. Bariéry zahrnují i nedostatek adekvátní podpory ze strany zdravotníků pro odvykání kouření nebo abstinenční příznaky a psychosociální faktory, jako je přizpůsobení se změně chování.

Těm, kteří nejsou schopni nebo ochotni přestat kouřit, mohou alternativní produkty jako jsou elektronické cigarety pomoci snížit rizika spojená s kouřením, od kardiovaskulárních chorob až po rakovinu. Dlouhodobé studie zatím chybí, ale mnoho studií ukázalo, že výrobky, jako jsou elektronické cigarety, mohou poskytovat nikotin s výrazně menším množstvím toxinů a karcinogenů než cigarety.

V tomto rozhovoru Krzysztof Filipiak, bývalý prezident Polské společnosti pro hypertenzi (PTNT), bývalý zástupce ředitele Magnificus a děkan věd na Varšavské lékařské univerzitě v Polsku, a Nadjib Bouayed, prezident Alžírské asociace pro cévní chirurgii při Fakultní nemocnice v Alžíru v Oranu se podělí o své názory. Vysvětlují, že nalezení nejlepšího řešení pro každého pacienta je nanejvýš důležité a proč mají elektronické cigarety místo ve službách odvykání kouření. Rovněž přezkoumávají aktuální literaturu o produktech, jako jsou systémy zahřívaného tabáku.

Toxiny a karcinogeny

Kouření je závažný problém veřejného zdraví, který každoročně způsobí po celém světě mnoho milionů úmrtí. Přestože lidé kouří, protože jsou závislí na nikotinu, není to nikotin, který je zabíjí: jsou to látky, které vznikají při spalování tabáku. Podle zprávy od Royal College of Physicians (RCP) Tobacco Advisory Group většina škod způsobených kouřením nepochází z nikotinu, ale z toxických složek tabákového kouře.

Cigaretový kouř obsahuje tisíce chemikálií, včetně nejméně 70 karcinogenů. Když si někdo zapálí cigaretu, tabák hoří a uvolňuje toxické látky, které procházejí alveolární bariérou a vstupují do krevního oběhu. Filipiak vysvětlil, že tyto chemikálie vyvolávají systémový oxidační stres a zánětlivé reakce, které mohou vést k abnormálním lipidovým profilům a srážení krve a současně ovlivňují normální endoteliální funkce buněk. To může mít za následek řadu vážných zdravotních problémů včetně srdečního záchvatu, mrtvice, aterosklerózy, cukrovky, chronických obstrukčních plicních chorob, očních chorob a revmatoidní artritidy.

Filipiak také vysvětlil, že spolu s pokročilým věkem, zejména u mužů, cukrovky, vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny cholesterolu v séru, je kouření jedním z největších rizik kardiovaskulárních onemocnění. Má také potenciál způsobit rakovinu téměř v jakékoli části těla, od úst a krku až po plíce, žaludek, játra, ledviny a děložní hrdlo.

Kouření může mít také významný dopad na kvalitu života, vysvětlil Bouayed:

Když je někdo závislý na cigaretách, jeho chuť k jídlu klesá. Jeho pleť je zašedlá a rychleji stárne, hlas chraplavý, chuť a čich slábne. Zuby žloutnou a drolí se. Kvůli námaze průdušek kouřením dochází dech při zátěži. Ze všech těchto důvodů, se kvalita života kuřáka, pomalu nevyhnutelně snižuje.

Důsledky kouření, také ovlivňují okolí poznamenali vědci. Historicky jsme se zaměřili na aktivní kouření, ale nyní víme, že pasivní kouření je také velmi důležité. Nyní víme, že oběti kouření se mohou stát i ti, kdo tráví čas s kuřákem, řekl Filipiak. Ve skutečnosti z 8 milionů úmrtí souvisejících s kouřením na celém světě každý rok, je 1,2 milionu důsledkem vystavení nekuřáků pasivnímu kouření.

Významný je také dopad na zdravotní systémy, kde jsou kardiovaskulárními choroby i a rakovina hlavními příčinami úmrtnosti a nemocnosti, uvedli oba profesoři. Údaje ukázaly, že nemoci související s kouřením jsou zodpovědné až za 6,8 % výdajů zdravotních systémů.

Dostupné důkazy

Nic z toho není novinka. Důkazů o nebezpečí kouření stále přibývá po celá desetiletí a podporují širokou škálu strategií veřejného zdraví, jejichž cílem je odradit lidi od tohoto zlozvyku. Snaha o zvýšení povědomí o nebezpečí kouření, omezeni reklamy, zákazy kouření ve veřejných prostorách a restauracích, sice povědomí o tom, jak moc je kouření nebezpečné, zvýšila, ale situace se příliš nezměnila, řekl Filipiak.

Někteří lidé nadále kouří i po srdeční příhodě, jako je akutní koronární syndrom, perkutánní koronární intervence nebo operace srdce.  Bouayed souhlasil: „Ve své každodenní praxi vaskulárního chirurga léčícího vážná onemocnění související s tabákem trávím den tím, že lidem doporučují aby s kouřením přestali. Přes veškeré utrpení a operace, které podstupují, jen asi 10 % přestane kouřit, zbytek pokračuje “.

Fyzická a emocionální závislost

Na otázku, proč lidé stále kouří navzdory obrovskému množství důkazů prokazujících jeho škodlivost, Bouayed řekl, že existuje celá řada faktorů, fyzických i psychických. „Když chce kuřák přestat kouřit bez podpory ze dne na den, přijde o svou dávku nikotinu, začne být nervózní, podrážděný, nespavý a přibírá na váze.“ Tyto fyzické abstinenční příznaky, které mohou také zahrnovat závratě, deprese, frustraci, netrpělivost a bolesti hlavy, mohou být extrémně nepříjemné a někteří lidé, právě kvůli tomu začnou znovu kouřit, aby je zmírnili, dodal.

Ostatní to na nějakou dobu vzdají, možná po akutní srdeční příhodě, a pak zase začnou, řekl Bouayed a ukázal na emocionální prvek boje. "Kuřák má z kouření velkou radost a nechce přestat." Myslí si, že když je konfrontován se sociálním nebo profesionálním problémem, cigareta je jediná věc, která mu může pomoci “.

Role elektronických cigaret

Navzdory důkazům podporujícím alternativní metody, jako je vaping, je důležité si uvědomit, že to nebude fungovat u každého. Někteří lidé budou i nadále kouřit navzdory úsilí zdravotníků, služeb odvykání kouření a farmakologické pomoci.

Přestože je vždy vhodnější přestat kouřit úplně, Bouayed a Filipiak uvedli, že elektronické cigarety hrály roli u těch, kteří nebyli schopni nebo ochotni přestat kouřit.

Koncept “harm reduction” (méně škodlivé) není pro odvykání kouření jedinečný. Mezi příklady zneužívání návykových látek patří i programy prevence předávkování a substituční léčba drogami, opioidy. Cílem těchto politik je zmírnit rizika spojená se závislostí, a tím snížit hospitalizace a úmrtí, vysvětlil Bouayed.

V tabáku se strategie harm reduction obecně zaměřují na nahrazování cigaret méně škodlivými výrobky a jsou zaměřeny na dospělé, kteří by jinak nadále kouřili.

Dostupné důkazy 

Okolo elektronických cigaret stále existuje mnoho nezodpovězených otázek týkajících se bezpečnosti a jejich dopadu na veřejné zdraví. „Přestože v krátkodobém horizontu (2 roky) nebyly pozorovány žádné obavy o bezpečnost, stanovení dlouhodobých účinků elektronických cigaret na zdraví (a zejména dvojího použití s ​​cigaretami) bude vyžadovat další výzkum,“ uvedli autoři.

Tento názor sdílí i nezávislá zpráva od Public Health England (PHE), která uvedla, že dlouhodobý dopad nikotinu dodávaného elektronickými cigaretami na plicní tkáň není dosud znám. Zpráva  však také uvádí, že celkové riziko újmy spojené s elektronickými cigaretami je menší než 5 % ve srovnáním s kouřením tabáku a riziko rakoviny je menší než 1 %. 

Za zmínku také stojí to, že existují údaje, které naznačují, že kuřáci často používají elektronické cigarety jako  pomůcky pro odvykání kouření nebo k omezení používání cigaret.

Aktualizace důkazů o vapingu společnosti PHE, vydaná na začátkem tohoto roku, zjistila, že> 50 000 lidí od roku 2017 přestalo kouřit pomocí e-cigaret. 

Zpráva také uvádí, že strategie odvykání kouření, které zahrnovaly vapingové produkty, měly  nejvyšší úspěšnost, která se pohybuje od 60 % do 74 % v letech 2019 a 2020.

Zdroj: EMJ