Přejít k hlavnímu obsahu

PETICE CASAA, CHCEME ABY WHO PŘESTALA ŠÍŘIT LŽI O VAPINGU!

V roce 2006 vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO) Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (FCTC) aby prosazovala politiku členských zemí s cílem omezit užívání tabáku. Zástupci členských zemí se scházejí každé dva roky, aby projednali zlepšení a implementaci FCTC. Toto setkání je známé jako konference smluvních stran (COP) a deváté takové setkání, COP 9, proběhne mezi 9. a 13. listopadem 2021.

WHO ale doporučuje, extrémní opatření týkající se elektronických cigaret jako je vysoké zdanění, zákaz příchutí a přímý zákaz elektronických cigaret.  Jinými slovy odmítá přijetí těchto bezpečnějších nikotinových produktů. Abychom to lépe vysvětlili, rozhodnutí WHO má vliv hlavně na země s nízkými a středními příjmy (LIMC), které jsou domovem více než 80% světové populace kuřáků.

Před COP 9 společnost CASAA (The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association) povzbuzuje k podpisu níže uvedené mezinárodní petice požadující od WHO následující věci:

  1. Přestaňte nám lhát a poskytujte pouze pokyny založené na spolehlivých vědeckých faktech, metodikách a zásadách.

  2. Regulujte na základě spolehlivých vědeckých faktů, které zahrnují účast zúčastněných stran (včetně spotřebitelů) jako součást rozhodovacího procesu.

  3. Nepřehlížejte základní lidské právo na zlepšení zdraví, které je jedním ze základních principů WHO a zní: „Sloužit veřejnému zdraví po celou dobu - dát přednost zájmům lidí a jejich zdraví."

  4. Přestaňte zasahovat do práv dospělých na informovaná rozhodnutí týkající se jejich zdraví a pohody.

  5. Nediskriminujte kuřáky ani uživatele bezpečnějších nikotinových produktů, protože nedělají to, co od nich chcete tím dodržujte další vlastní princip. „Usilujeme o to, aby se lidé cítili bezpečně, respektováni, zmocněni, spravedlivě zacházeni a náležitě uznáni.“

  6. Řiďte se svým vlastním mandátem „Otevřeně komunikujeme se všemi a učíme se jeden od druhého“

  7. Nepoužívejte pandemii COVID-19 jako záminku k přehlížení našich práv na výběr alternativ. „Řídíme se nejlepšími dostupnými vědeckými, důkazními a technickými znalostmi, neustále se rozvíjíme a inovujeme, abychom reagovali na měnící se svět.“

  8. FCTC zahrnuje definici kontroly tabáku, která uznává snižování škodlivých dopadů jako součást celkové strategie snižování předčasné smrti a nemocí připisovaných kouření. Doposud se však politická doporučení pocházející od WHO zaměřují jen na donucovací zásahy shora dolů, které v konečném důsledku odvádí bezpečnější alternativy od lidí, kteří kouří.

Věnujte prosím dnes chvilku k podpisu petice a vyzvěte WHO, aby ctila svůj vlastní mandát sledováním vědy a zahrnutím strategií snižování škodlivých dopadů tabáku ke zlepšení globálního zdraví.

PODEPSAT PETICI

Sign Petition

Zdroj: CASAA