Přejít k hlavnímu obsahu

Mezinárodní mobilizace proti zákazu elektronických cigaret a dalších bezdýmných produktů

Na podzim tohoto roku proběhne jednání Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, které zaštiťuje Světová zdravotní organizace. I když hlavní náplní je boj proti klasickému kouření, v posledních letech se WHO zaměřuje i na omezování alternativních možností, zejména elektronických cigaret.

Už v současnosti jsou zveřejňována doporučení, která doporučují omezovat e-cigarety stejně jako cigarety papírové. Děje se tak navzdory vědeckým důkazům o tom, jaké zásadní rozdíly mezi klasickými a alternativními produkty existují. Blížící se podzimní jednání může znamenat zásadní

přelom v chování států vůči elektronickým cigaretám, kdy je možné je pomocí nejrůznějších administrativních a regulačních zásahů vytlačit z prodeje.

Závěry jednání WHO ovlivňuje postoj všech států, navíc je základem pro další plíživou regulaci ze strany EU. Dosavadní kroky a zákazy na tomto poli vyvolávají odpor napříč Evropskou unií, blížící se klíčové jednání proto podnítilo mezinárodní petici, která má politiky vyzvat k opatrnosti a zdravému rozumu.

Každý podpis a každá iniciativa se počítá – a čím bude reakce občanů evropských zemí silnější, tím se i snižuje možnost regulací a zákazů.

Mezinárodní mobilizace proti zákazu elektronických cigaret a dalších bezdýmných produktů

Evropská unie a WHO usilují o omezování všech alternativních prostředků, zejména pak elektronických cigaret, jakýmkoliv způsobem. Jde mimo jiné i o zájem farmaceutické a tabákové lobby, které spatřují v e-cigaretách a jejich rostoucí popularitě riziko ztráty zisků. Výsledkem je tlak na mezinárodní instituce, které označují všechny alternativní produkty navzdory jednoznačným vědeckým závěrům za krajně nebezpečné a plně srovnatelné s klasickými cigaretami.

Děje se tak přesto, že odborné studie označují výrobky bez spalování tabáku za jednoznačně méně rizikové, a to až o 95 %.

Elektronické cigarety již pomohly milionům kuřáků v celé Evropě zásadně omezit zdravotní rizika a zlepšit jejich zdravotní vyhlídky do budoucna. Nesmyslný boj proti šanci na méně rizikové alternativy klasickému kouření musí skončit.

Politici a mezinárodní instituce by neměli podléhat tlaku obchodních zájmů, jejich rolí je pracovat pro veřejný zájem.

Je proto načase jim to připomenout.

Možnost podepsat petici je zde: http://e-petice.cz/petitions/mezinarodni-mobilizace-proti-zakazu-elektronickych-cigaret-a-dalsich-bezdymnych-produktu.html