Přejít k hlavnímu obsahu

Kouření: zvítězí moderní nebo rigidní přístup?

Připomněli jsme si Den bez tabáku. Funguje jako každoroční varování, že kouření je příčinou obrovského množství předčasných úmrtí a celé řady nemocí, které zatěžují společnost a její zdravotnictví. Pandemie covid-19, která na dva roky zablokovala život a ovlivnila každého z nás, si přitom vyžádala méně obětí, než kouření cigaret za stejné období. Covid je (doufejme) za námi, kouření bohužel zůstává.

 

Dnes už každý ví, jak jsou cigarety nebezpečné. Přestat kouřit ale není tak snadné, jak se může zdát, dokážou to jen někteří. Aktuální průzkum Státního zdravotnického ústavu uvádí, že v Česku kouří přes 24 % dospělých. Toto číslo neklesá, naopak oproti loňsku mírně vzrostlo. Češi mají dost informací, cigarety jsou čím dál dražší a kouření v restauracích je několik let zakázáno. Nikotinové žvýkačky a další substituce jsou na trhu už od devadesátých let a rovněž průlom nepřinesly. Jak jinak může stát podpořit to, aby počet kuřáků začal opět klesat?

Ke kouření nyní existují alternativy. Elektronické cigarety se celosvětově rozšířily po roce 2008, Česko bylo jednou z prvních zemí, kde byly k dispozici. V posledních letech se objevily i jiné technologie, které mají stejný účel. Umožňují kuřákům mít nikotin, ale zásadně snižují všechna rizika, která kouření přináší.

Například e-cigarety mají podle britských studií škodlivost sníženou o 95 %. Nejsou zcela bez rizika, ale jsou rozhodně méně škodlivé než cigareta a popelník.

Otázkou zůstává, jak se k těmto alternativám stát chová – zda je bude potlačovat, nebo se jich rozhodne využít. Toto téma se řeší celosvětově a velké slovo má Světová zdravotnická organizace (WHO), která má ovšem přístup velmi striktní. Odborníci ho definují jako „Quit or Die“, „přestaň, nebo umři“. WHO přesvědčuje členské státy, že jakékoliv zařízení obsahující nikotin je natolik nebezpečné, že se musí zásadním způsobem omezit, popřípadě zcela zakázat.

Na WHO se opakovaně obraceli odborníci z celého světa (včetně české profesorky Evy Králíkové), aby svůj postoj přehodnotila. Britské zdravotnické organizace, které e-cigarety sledují nejpodrobněji, mají svou cestu. Zjistily, že velká část jejich uživatelů postupně kouřit přestane. A provozovatel britského zdravotnictví NHS dokonce na svých stránkách doporučuje e-cigarety kuřákům jako jednu z cest, jak přestat.

Nejnovějším průlomem je postoj Evropského parlamentu. Při debatě o řešení rakoviny sdělil Evropské komisi, že e-cigarety mohou být nástroj, jak kouření omezit. 

Je nutné přiznat, že mnohé evropské státy mají k alternativám kouření a zejména k elektronickým cigaretám rezervovaný přístup. Vycházejí ze stanovisek WHO a předpokládají, že každý výrobek, který je alespoň v něčem částečně škodlivý, by neměl být široce dostupný. Je to defacto spor mezi relativní a obecnou škodlivostí. V něm se ale zapomíná, že během takových diskusí si kuřáci dál ničí své zdraví a umírají. 

Česká republika je v těchto otázkách poměrně moderní. Současná česká vláda vrátila do funkce národního koordinátora J. Vobořila, který prosazuje moderní a vědecky podložené přístupy. Dává to určitou naději, že se teoretické přístupy konečně podaří prosadit do praxe. Samozřejmě je nutné dodat, že i když je Vobořil uznávaným a zkušeným odborníkem, který vnímá celou věc na expertní i politické úrovni, je stále v české veřejné správě na čem pracovat. A platí to jak o regulacích u nás doma, tak i o postojích české vlády při přijímání důležité evropské legislativy. Bylo by proto správné, aby se nejen na Den bez tabáku, ale dlouhodobě diskutovalo o racionálních a odborně zdůvodněných cestách, jak kuřákům pomoci.

Robert

Robert Hrdlička

Prezident Komory elektronického vapování