Přejít k hlavnímu obsahu

Konzultace na téma veřejného zdraví

Dnes vám přinášíme důležitý článek s odkazem na právě probíhající konzultaci. Cílem takovýchto výzkumů mínění a informovanosti je zajistit co možná nejvyšší transparentnost a otevřenost politické činnosti; aby vycházela z nejlepších dostupných faktických podkladů a byla podpořena komplexním zapojením zúčastněných stran, jakož i prostých občanů bez odborných znalostí a podobně.

Hlavními cíli zveřejněného dotazníku je například:

 • zjišťování nedostatků ve znalostech,
 • určování nových zdrojů faktických podkladů a rozšíření jejich základny,
 • shromažďování jak kvalitativních, tak i kvantitativních údajů pro podporu tvorby politik,
 • stanovení postupů, které budou založeny na konkrétních podkladech,
 • posouzení toho, co funguje lépe nebo naopak hůře, hledání možností zlepšení do budoucna,
 • porozumění odlišným názorům, lepší vnímání problémů i argumentů různých skupin zúčastněných stran

Za tímto účelem budou shromážděny znalosti a údaje o provádění směrnice o tabákových výrobcích, směrnice o reklamě na tabákové výrobky a dalších souvisejících politik v oblasti kontroly tabáku prováděných v celé EU, jakož i faktické podklady týkající se regulovaných výrobků a informace o nových výzvách.

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít internetový dotazník, obraťte se na nás na níže uvedené e-mailové adrese.

Dotazníky jsou ve většině případů k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Svůj příspěvek můžete zaslat v jazyce, který sami preferujete.

Z důvodů transparentnosti je nutné, aby se organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, nejprve zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

Abyste se mohli do diskuse zapojit, musíte se nejdříve registrovat nebo přihlásit pomocí existujícího účtu na sociálních sítích.

V rámci širokého rozsahu získaných reakcí jsou považovány za přínosné odpovědi a individuální příspěvky jak z řad široké veřejnosti (ať odborníků či nikoliv), tak i od organizací, firem a jiných společností. Avšak nejvyšší preferenci mají právě tyto zainteresované strany zabývající se kontrolou tabáku:

 • zástupci vnitrostátních veřejných nebo regulačních orgánů v oblasti veřejného zdraví a vnitřního trhu, zástupci donucovacích a celních orgánů,
 • decentralizované agentury Evropské unie a podobné subjekty,
 • mezinárodní, nadnárodní, celostátní, regionální i místní obecní struktury a jiné veřejné orgány nebo organizace působící v odpovídající oblasti
 • vědečtí odborníci, akademické a výzkumné instituce, ale také komunity v oblasti veřejného zdraví,
 • normalizační orgány a organizace, příkladně Mezinárodní organizace pro normalizaci a CEN, evropský normalizační orgán,
 • mimovládní organizace, spotřebitelské organizace a občanská společnost,
 • sociální partneři, konkrétněji například obchodní komory, nejrůznější organizace zaměstnavatelů, podnikatelské organizace, odborové organizace a zástupci povolání nebo řemesel,
 • zástupci z odvětví tabákových a souvisejících výrobků, včetně malých a středních podniků, výrobců, distributorů a maloobchodníků, jakož i dodavatelů odvětví tabákových a souvisejících výrobků na počátku hodnotového řetězce.

Váš názor a osobní zkušenosti jsou velmi důležité a jejich veřejné vyjádření může mít zásadní vliv na další vývoj. Vyzýváme vás proto, abyste věnovali svůj čas vyplnění dotazníku k této konzultaci, jehož výsledky mohou být (a jistě budou) významným faktorem pro další navrhování a následné schvalování nových zákonů a regulací. 

Dotazník naleznete zde.