Přejít k hlavnímu obsahu

Jaký bude rok 2023 pro vaping?

Hlavními tématy vývoje vapingu v letošním roce budou bezpochyby jednorázové elektronické cigarety a problematika vapingu mezi mladistvými.

 Obojí může mít a jistě má vliv na další postupy v určování daní z vapingu, v omezování či úplném zákazu příchutí nebo environmentální opatření. Největším strašákem posledního zmíněného faktoru jsou jen jednorázově použitelné plasty a baterie, které se po použití každého jednoho zařízení stávají pouhým odpadem bez dalšího možného využití, což samozřejmě má velmi neblahý vliv na naše životní prostředí. Dosud známá čísla v tomto ohledu jsou znepokojující a tak jsou regulační kroky nasnadě. 

Evropa

Také v rámci evropské unie jsou očekávána jednání o komplexních a účinných regulačních a daňových opatřeních. Diskutovat se bude například o směrnici o spotřební dani z tabáku (TED), která ovlivňuje jeho spotřebu a do které mohou být uvedeny veškeré náplně (e-liquidy) určené do elektronických cigaret, a to jak nikotinové, tak ty bez obsahu nikotinu. Zde budou hrát roli také předpisy celní správy, které významně ovlivňují veškerý dovoz a vývoz.

Řeč bude také o směrnici o tabákových výrobcích (TPD-3), která v tomto roce již může začít získávat konkrétní podobu.

Zde je nejvíce diskutovaným návrh na částečný nebo dokonce úplný zákaz příchutí.

Výsledek konzultací v rámci EU bude s největší pravděpodobností mít vliv na další státy a jejich legislativu. Jak již bylo zmíněno, je kladen velký důraz i na zmírnění dopadu dále nevyužitelného odpadového materiálu, který vzniká (nejen) výrobou a hlavně používáním jednorázových elektronických cigaret.
 

prostředí

Životní prostředí:

Evropský parlament společně s Radou budou zvažovat návrh Komise na revizi směrnice o obalech a odpadech, jehož prvotní znění bylo předloženo k projednání na konci listopadu loňského roku. Cílem tohoto jednání bude zabránění vzniku odpadu z obalových materiálů, celkové snížení jejich množství a zajištění toho, aby tyto odpady byly v co možná nejvyšší míře recyklovatelné, zejména pak plasty. Tato nová pravidla mohou zapříčinit změny v balení vapingových produktů určených koncovým uživatelům.

Neméně důležitým bodem úprav budou i nová nařízení o bateriích, které má za cíl regulovat celý jejich životní cyklus, a to od výroby, přes způsob použití, až po finální likvidaci. Zahrnuta by byla poměrně široká škála baterií včetně průmyslových a přenosných. V současné době má ale návrh pouze obecný rámec a konečné důsledky jsou tedy pouhými odhady. Podrobnosti budou zveřejněny po vynesení nového návrhu prostřednictvím sekundárních právních předpisů Evropské unie.

 

daně

Daně:

Z důvodu vzrůstající popularity vapingu mezi mladistvými vznikla iniciativa pro regulační opatření národní úrovně v oblasti zdanění těchto produktů, náplní do nich určených, omezení výroby a následného prodeje příchutí pro vlastní míchání těchto náplní a také nová pravidla pro propagaci a reklamu vapingu a jiná opatření omezující jejich dostupnost uživatelům, pro které nejsou určeny.

V tuto chvíli vás již můžeme seznámit s následujícím zavedením daní z elektronických cigaret, které již řada zemí zavedla nebo které nabudou platnosti v průběhu roku 2023. Patří mezi ně:

  • Bulharsko - v březnu se očekává uplatnění spotřební daně, od prosince také daňových kolků na elektronické cigarety obsahující nikotin, což z nich činí tabákové výrobky pro daňové účely, a to přináší další omezení.
  • Estonsko - ministr financí odmítl prodloužit dvouleté pozastavení spotřební daně na náplně do elektronických cigaret (e-liquidy), které bylo s účinností od 1. ledna znovu zavedeno, tváří v tvář odporu průmyslu.
  • Kuvajt - v minulosti již dvakrát odmítl přijetí 100% cla, které mělo být zavedeno od 1. ledna, ale nyní je návrh opětovně odložen na neurčito.
  • Saúdská Arábie - sídlí zde Národní výbor pro kontrolu tabáku, který plánuje zvýšit spotřební daň na všechny tabákové výrobky na 150 % někdy v roce 2023 ve snaze omezit počet uživatelů.
  • Jižní Afrika - zde se chystá novela zákona zahrnující daně na nikotinové i beznikotinové produkty, v platnost by měla vstoupit během první poloviny roku
  • Švýcarsko - s přihlédnutím na prokazatelně menší škodlivost vapingu na lidské zdraví ve srovnání s kouřením tabáku schválila Federální rada novelu zákona upravující zdanění náplní do elektronických cigaret
  • USA - pravděpodobně dojde k dalšímu pokusu o zavedení nikotinové daně na federální úrovni

Trhy také začnou vidět dopad daňových politik zavedených v roce 2022. Očekává se například, že Čína zaznamená zmenšení svého domácího trhu kvůli vyšší regulační zátěži – včetně produktových norem, licencí a daně – která byla uvalena v roce 2022. . 

Několik jurisdikcí se však tomuto trendu postaví a zachová status quo nebo dokonce sníží daně na produkty vapingu. Patří sem Španělsko, kde sice byla spotřební daň na e-liquidy plánována a předložena v návrhu, ale pravděpodobně se tak nestane do doby konání tamějších voleb v prosinci roku 2023. V Itálii, je již diskutován návrh zákona o rozpočtu na rok 2023, který blokuje ono plánované zvýšení spotřební daně na elektronické cigarety.

 

flavors

Zákazy příchutí:

V letošním roce již také můžeme očekávat platné postupy v problematice příchutí do elektronických cigaret, v řešení jsou i další související omezení. Mnoho států v USA se pravděpodobně pokusí pokročit v omezování příchutí či jejich úplném zákazu pouze s několika konkrétními výjimkami. V Nizozemsku již takový zákaz příchutí vstoupil v platnost 1. ledna, ačkoliv nejsou prozatím jasné všechny podrobnosti daného omezení a zákaz se tak stal obecným pravidlem. Proces vyhodnocení zákona o příchutích probíhá také v Lotyšsku, kde vláda míní omezit i samotné elektronické cigarety. Tamější veřejnost myšlenku veškerých omezení či zákazů poměrně aktivně podporuje, a tak by po posledních dvou čteních mohl být schválen, což bez průtahů může nastat do konce března.

Naproti těmto zákonům nejrůznějších zemí je vhodné zmínit Estonsko, kde vláda směřuje opačně; vláda se svým tabákovým zákonem, o kterém v současných dnech diskutuje.

Estonsko plánuje zrušit absolutní zákaz ochucených vapingových produktů a nadále by omezoval pouze ty, které jsou považovány za nad rámec sladké a potenciálně nadměrně připomínají chutě skutečných potravin či nápojů, například nealkoholických limonád či různých cukrovinek.

Dalším bodem v omezování vapingu a jeho propagace i prodeje jsou reklamy a obaly. V roce 2023 plánují regulaci Finsko a Kostarika, kde by měly být zavedeny jednotné standardní obaly pro elektronické cigarety i náhradní náplně.

V Belgii pravděpodobně bude schválen zákaz reklamy zahrnující vapingové produkty, a to po očekávaném přijetí Strategie pro generaci bez tabáku na období 2022-2028. Tato strategie může zakázat také neustále hojně diskutované prodejní automaty a zpřísnit omezení vzdáleného prodeje, čím by měla být celkově zlepšena politika podpory veřejného zdraví. V budoucnu po referendech , která proběhla v uplynulém roce, bude během první poloviny roku 2023 švýcarskému parlamentu zaslán aktuální návrh na změnu zákona o tabákových výrobcích. Ten by zahrnoval zákaz na reklamy v tisku, na veřejných akcích pod širým nebem a napříč internetem. Estonsko plánuje tuto novelu zákona zvrátit a eventuálně také zrušit svůj dosavadní zákaz vystavování vapingových produktů v prodejnách a zákaz místního vzdáleného prodeje.

 

Obecná pravidla:

Několik států plánuje zavedení více obecných předpisů. Toto se týká Euroasijské hospodářské unie, která zahrnuje Rusko, Arménii, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. Podobná ustanovení hodlá přijmout také Chile, Jižní Afrika nebo Ukrajina; zavedení zákona TPD by mohlo být platné v červnu letošního roku. 

V Malajsii uvažují o vapingu ještě o něco více obecněji, prozatím zde probíhají obsáhlá diskuze na téma zákazu prodeje i užívání vapingových produktů.

Tamější ministr zdravotnictví restrikce podporuje, ale protože popularita vapingu mezi obyvatelstvem vzrůstá, byl by absolutní zákaz v zemi poněkud kontroverzní.  

Ve Francii se návrh na novelu zákona soustředí zejména na jednorázové elektronické cigarety na domácím trhu, které by takovým zákonem chtěli dostat z nabídky všech prodejců či je dokonce úplně zakázat. Jednorázové cigarety jsou momentálně ústředním tématem francouzské politiky.

Letos se očekává zveřejnění dlouho očekávaného plánu na kontrolu tabáku pocházejícího z Velké Británie. Měl by obsahovat jen minimální či dokonce žádná ustanovení omezující vaping, protože britská vláda pohlíží na vaping celkově velmi pozitivně a podporuje ho. V jednání jsou i lékařsky licencované elektronické cigarety, které se ale očekávají až ve vzdálenější době.

V Norsku je též očekáváno zrušení zákazu výrobků vapingu s obsahem nikotinu a možná podpora vapingu za určitých podmínek.

V České republice bude nadále přijímat principy harm reduction, což může pozitivně ovlivnit alternativní výrobky.

Pracovní skupina finského ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví uvažuje, jakým způsobem omezit užívání tabáku a nikotinu na méně než 5 % dospělé populace. V roce 2023 navrhne úpravy a opatření, která budou podporovat a prosazovat úplný konec užívání tabáku i nikotinových výrobků.

Rok 2023 by tedy mohl být přelomovým obdobím plným pozitivních i negativních změn, vaping je dle neustále přibývajících informací velmi populární a stává se tak důležitou součástí světové politiky. O novinkách vás jistě budeme informovat v dalším článku.