Přejít k hlavnímu obsahu

Europoslanci uznali elektronické cigarety jako nástroj v boji proti rakovině

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině BECA (The Special Committee on Beating Cancer) 9. prosince přijal zprávu, v níž se požadují silnější akce EU proti rakovině.

Hlasovalo se o pozměňovacích návrzích a návrhu zprávy o boji proti rakovině EU, kterou předložila zpravodajka Véronique Trillet-Lenoir. Autoři zprávy identifikují kouření jako jednu z hlavních příčin rakoviny a souhlasí s tím, že by se mělo udělat vše pro výrazné snížení míry kouření v Evropě.

Mezi doporučeními BECA patří zvážit, elektronické cigarety jako možnost pro kuřáky k tomu, aby postupně přestali kouřit. BECA dále vyzývá Evropskou komisi, aby financovala programy, které podporují odvykání kouření. Doporučuje všechna opatření, která povzbuzují spotřebitele, aby změnili své tabákové návyky a přešli od cigaret k méně škodlivým a bezpečnějším alternativám, které budou mít pozitivní vliv na veřejné zdraví.

Bohužel, ale zpráva BECA obsahuje také doporučení, jejichž cílem je omezit aromatizace elektronických cigaret a tabákových výrobků.

Euro

Rozhodnutí europoslanců uznat elektronické cigarety jako nástroj v boji proti rakovině přivítala i Nezávislá evropská vape aliance IEVA (Independent European Vape Alliance). Je však také znepokojena tím, že zpráva schválená Evropským parlamentem nechává otevřené dveře zákazu příchutí e-liquidů v celé EU.

IEVA je celoevropskou asociací, jejímž cílem je sjednotit národní asociace, společnosti, výrobce a velkoobchodníky v odvětví vapingu a poskytnout jim odpovědné zastoupení na evropské úrovni. Základním principem IEVA je přispívat ke snižování škodlivých dopadů způsobených tabákem a veřejnému zdraví. Věří, že elektronické cigarety mají významný pozitivní dopad a měly by být uznávány a podporovány, protože vaping není kouření.

Dustin Dahlmann, prezident IEVA, říká:

„Zprávy Evropského parlamentu jako tato jsou pro nás kompromisem. IEVA poznamenává, že rozmanitost příchutí je jednou z nejdůležitějších motivací pro kuřáky, aby přešli na e-cigarety, a také pro vapery, jsou důvodem k tomu aby se nevrátili ke kouření. Zákaz příchutí by odstranil jednu z hlavních výhod e-cigaret oproti tabákové cigaretě.

PHE

Dokonce i ti, kteří jsou skeptičtí k redukci škod způsobených tabákem, připouštějí, že vaping je o mnoho řádů méně škodlivý než kouření. Podle Public Health England (PHE) jsou e-cigarety o 95% méně škodlivé než tabák a riziko rakoviny klesá o 99,6 %.
Konečně vidíme, že je význam e-cigarety pro odvykání kouření uznáván a že se plánuje to, že rizika vapingu budou v budoucnu ještě více posuzována ve vztahu k rizikům kouření. Tento přístup je třeba uplatňovat a ne ho podkopávat zákazy.“

Zdroj: Haypp group

          IEVA