Přejít k hlavnímu obsahu

Dosud největší výzkum škodlivosti vapingu pronesl verdikt

Ačkoliv ani vaping není bezrizikový, a to zejména pro jedince, kteří nikdy nekouřili, nezávislá zpráva, kterou zadal britský Úřad pro zlepšování zdraví a disparity tamějšímu ministerstvu zdravotnictví a sociální péče, oficiálně potvrzuje, že vaping je ve srovnání s kouřením krátkodobě až střednědobě výrazně méně zdraví poškozující, a je tedy vhodnou alternativou tabákových cigaret.

V této nejkomplexnější studii dané problematiky bylo analyzováno mnoho aspektů vapingu, zjišťovalo se, jaká část společnosti vapuje, jaké produkty vapeři užívají, a jaké působení má používání elektronických cigaret na zdravotní stav člověka. Odborníci vypracovali detailní porovnání míry expozice zdraví škodlivým látkám a hodnoty biologických změn v těle z dlouhodobějšího hlediska.

non smoker

Součástí dat studie byly biomarkery lidí, kteří kouří klasické cigarety, biomarkery vaperů, i lidí, kteří nikdy žádné tabákové či nikotinové výrobky neužívali. Nejvýraznější diference se projevila právě v expozici zdraví škodlivým látkám, které význačně přispívají ke vzniku a rozvíjení vážných i méně závažných onemocnění; zejména kardiovaskulárních a pulmonálních. Vysokým rizikem je také možný vznik a rozvoj rakovinotvorných buněk. Úroveň nitrosaminů, dusíkatých látek specifických pro tabák, které vznikají jeho spalováním, byla u lidí, kteří přešli z cigaret na vaping výrazně nižší než u lidí, kteří jsou aktivními kuřáky. Nízké hodnoty byly prokázány též u těkavých organických sloučenin a dalších toxických látek. U nikotinu byla nuance mezi vapery a kuřáky méně významná. 

Vědci dospěli k závěru, že vaping je v porovnání s kouřením podstatně méně poškozující zdraví, ale přesto také nese specifické rizikové faktory, zejména pak s ohledem na eventuální přísun nikotinu do organismu. Přesto však vaping představuje velmi dobrý způsob, jak odvyknout užívání klasických tabákových cigaret a drasticky tak snížit vliv škodlivých chemických látek s ním spojených na lidské zdraví. Pomoc lidem přestat s kouřením by dle slov lektorky Debbie Robson z britského Institutu psychiatrie, psychologie a neurověd (IoPPN) měla být hlavní prioritou pro tamější vládu, pokud chce do roku 2030 dosáhnout Anglie bez tabákového kouře. 

Zajímavým faktem, který se během této rozsáhlé studie projevil, je velmi nízké, či dokonce mylné, veřejné vnímání v oblasti vapingu. Během probíhajícího výzkumu se prokázalo, že v roce 2021 pouze 34 % dotazovaných dospělých kuřáků má povědomí o nižší škodlivosti používání elektronických cigaret oproti kouření, a dokonce pouhých 11 % těchto účastníků studie si bylo vědomo faktu, že nikotin není primární příčinou vzniku zdravotních komplikací a rizik spojených s kouřením tabákových cigaret. 

nikotin

Popularita vapingu mezi dospělými postupně vzrůstá. Jeho prevalence podle posledních údajů z průzkumu Action on Smoking and Health (ASH) Smokefree GB Adult je 8,3 % v roce 2022, což je pozitivní vzrůst ve srovnání s rokem 2021, kdy byla prevalence 7,1 %, a rokem 2020 s pouhými 6,3 %. 

Na závěr bych ráda citovala výrok někdejší prezidentky Asociace ředitelů veřejného zdraví a současné zástupkyně hlavního lékaře pro Anglii, Jeanelle de Gruchy

Vaping je podstatně méně škodlivý než kouření, takže poselství je jasné, pokud je na výběr mezi kouřením a vapingem, zvolte vaping. Pokud je volba mezi vapingem a čerstvým vzduchem, zvolte čerstvý vzduch. Přestat kouřit je jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat pro své zdraví, zkuste to prosím na této zastávce.

Z této největší studie svého druhu v daném odvětví péče o veřejné zdraví tedy vyplývá nepopíratelná skutečnost, že přechod z kouření tabákových cigaret na vaping má velmi pozitivní vliv na lidské zdraví a je výborným způsobem, jak snížit zdravotní rizika s kouřením spojená. Nicméně je třeba mít na paměti, že užívání nikotinu je vysoce návykové, zdraví neprospěšné a v žádném případě by ho neměli užívat nekuřáci. Poselství výzkumu je jednoznačné; máte-li možnost volby mezi tabákovými cigaretami a vapingem, zvolte vaping. Můžete-li se rozhodnout mezi vapingem a skoncováním s jakýmkoliv užíváním nikotinu, skoncujte s ním. Vaše zdraví je to nejdůležitější a zde je cesta, jak ho chránit.

Zdroj: King's College London