Přejít k hlavnímu obsahu

Byla zahájena celoevropská kampaň zaměřená na osvětu elektronických cigaret

IEVA (Independent European Vape Alliance), která se prohlašuje za jedinou celoevropskou asociaci vapingu, spustila novou kampaň zaměřenou na vzdělávání kuřáků o potenciálu vapingu ve srovnání s tabákem a klasickými cigaretami v oblasti snižování škodlivých dopadů tabáku tzv. harm reduction.

IEVA tvrdí, že příliš málo kuřáků zná skutečná fakta o e-cigaretách, takže je méně pravděpodobné, že přejdou na tuto méně škodlivou alternativu.

Dále o sobě dále říká, že je jediná celoevropská asociace, jejímž cílem je sjednotit národní asociace, společnosti, výrobce a velkoobchodníky v odvětví vapingu a poskytnout jim odpovědné zastoupení na evropské úrovni. Základním principem IEVA je přispívat ke snižování škodlivých dopadů tabáku a podporovat veřejné zdraví. E-cigarety mají v tomto významnou roli a měly by být uznávány jako oficiální nástroj pro odvykání kouření, protože vaping není kouření.

Independent European Vape Alliance uvádí, že nedostatek relevantních informací o elektronických cigaretách má vážné důsledky. Podle Evropské komise je spotřeba tabáku největším zdravotním rizikem, kterému se lze vyhnout a nejvýznamnější příčinou předčasných úmrtí v EU. Každoročně v EU umírá na důsledky kouření téměř 700 000 lidí.

Nezávislé studie přitom neustále potvrzují, že přechod na elektronické cigarety je účinný způsob, jak úplně přestat kouřit. Ve Spojeném království a na Novém Zélandu vládní agentury důrazně vyzývají kuřáky, aby přešli na elektronické cigarety a radí zdravotníkům, aby při poradenství kuřákům navrhovali elektronické cigarety jako alternativu. Na základě tohoto přístupu se míra kouření v obou zemích výrazně snížila.

Vývoj situace na Novém Zélandu a ve Spojeném království je příkladem progresivních a osvícených politických názorů. Političtí představitelé a představitelé veřejného zdravotnictví by se měli na tyto výsledky důkladně podívat. Elektronické cigarety mohou významně přispět ke snížení míry kouření.

Řekl Dustin Dahlmann, prezident Independent European Vape Alliance.

Mnoho nezávislých vědeckých studií poskytuje jasný důkaz, že vaping je výrazně méně škodlivý než kouření. Na tyto výsledky se zaměřuje právě tato kampaň a lze si je přečíst na webu vapingfacts. Evropská osvětová kampaň bude probíhat v nadcházejících týdnech prostřednictvím kanálů na sociálních sítích mezinárodních členů Independent European Vape Alliance.

Mnoho kuřáků váhá s přechodem, protože je zneklidňují negativní tvrzení o e-cigaretách, která mají ale ve skutečnosti jen vágní základ. Tým mezinárodních vědců zkoumal 24 nejčastěji citovaných studií o vapingu publikovaných v lékařských časopisech a došli ke znepokojivému závěru:

Téměř všechny tyto studie byly shledány metodologicky chybnými, postrádali jasnou hypotézu, používali neadekvátní metodologii, nedokázali shromáždit data relevantní pro cíle studie a neopravili zjevné matoucí faktory .

Zdroj: Vapingfacts